Dotazník pro uchazeče o zaměstnání

Vyplňte prosím formulář a odešlete jej. Následně Vás budeme v co nejbližší době kontaktovat.


Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl/-la pravdivě a správně. Podpisem dotazníku souhlasím, aby společnost Tršická zemědělská, a.s. zpracovávala mnou poskytnutá data a osobní údaje obsažené v tomto dotazníku pro účely pracovněprávního vztahu.

Modul: Dotazník pro uchazeče o zaměstnání